Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

Δημιουργία


"Γνώρισε τον Δημιουργό σου, αγαπητέ αδελφέ. Αυτό είναι πιο σημαντικό από τη γνώση των δημιουργημάτων Του. Μην παραμένεις στην κοινωνία εκείνων για τους οποίους ο απόστολος λυπάται λέγοντας: 'εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν τη κτίσει παρά τον κτίσαντα' (Ρωμ. 1:25). Ο Ύψιστος καλλιτέχνης στέκει δίπλα στα έργα Του. Εσύ κοιτάζεις πιο πολύ τις καλλτιεχνικές δημιουργίες Του, οι οποίες μέχρι ενός σημείου ανοίγουν τα μάτια σου και κατόπιν τα τυφλώνουν. Γιατί δεν πλησιάζεις τον Καλλιτέχνη και δεν Τον γνωρίζεις και δεν Του συστήνεσαι; Ο Χριστός γι΄αυτό ήρθε στον κόσμο, για να σου απλώσει το χέρι και να σε οδηγήσει. Όποιος δεν πλησιάζει κοντά Του, δεν του συστήνεται και δεν υποκλίνεται σ' Αυτόν, δεν θα γίνει δεκτός στην αυλή Του στους ουρανούς".

[Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς. Δρόμος χωρίς Θεό δεν αντέχεται... 
Εκδόσεις Εν πλω 2008, σελ. 133]

Δεν υπάρχουν σχόλια: