Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Λύσεις


‘Η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος. Αυτό είναι το γεγονός που μας κρατά στη ζωή. Γι’ αυτό, το θέμα δεν είναι πώς να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα («καθώς ο κόσμος δίδωσιν»), αλλά να αφήσωμε να φανή πώς λύνει τα προβλήματα ο εν ημίν ζων Κύριος. Όταν αυτό συμβή, τότε βασιλεύει σε όλους η γαλήνη.’

[Αρχιμ. Βασιλείου. Εξ αφορμής της μεγάλης συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
Ι. Μ. Ιβήρων 2016, σελ. 8]

Δεν υπάρχουν σχόλια: