Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Ταπείνωση


"Η το άσχετον κρατούσα και υπερώον εν αιθέρι ύδωρ, η αβύσσους χαλινούσα και θαλάσσας αναχαιτίζουσα Θεού σοφία, ύδωρ νιπτήρι βάλλει, πόδας αποπλύνει δε δούλων Δεσπότης".


[Από την ε’ ωδή του κανόνα της Μεγ. Πέμπτης]

Δεν υπάρχουν σχόλια: