Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Αγάπη Θεού


"Γιατί αγάπησε τόσο ο Θεός τον κόσμο; Δεν υπάρχει απάντηση. Τον αγάπησε τόσο, γιατί δεν μπορούσε να την αγαπήσει λιγότερο. Τον αγάπησε τόσο, γιατί είναι αγάπη. Τον αγάπησε τόσο, γιατί δεν έχει, δεν δείχνει, δεν προσφέρει απλώς αγάπη ο Θεός, ώστε να μπορεί να δείξει και να προσφέρει λιγότερη, αλλά είναι αγάπη. Είναι Θεός αγάπης και μόνο θεϊκά, δηλαδή απεριόριστα, μπορεί να αγαπά. Είναι αγάπη ο Θεός και δεν μπορεί κάτι άλλο να κάνει: μόνο να αγαπά μπορεί".

[Αρχιμ. Αστ. Χατζηνικολάου. "Αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα". 
Εκδόσεις Σωτήρ 2018, σελ. 325]

Δεν υπάρχουν σχόλια: