Σάββατο 20 Ιουλίου 2013

Νοημοσύνη και εμπιστοσύνη


'Η ανθρώπινη λογική, η κοινή λογική, δεν είναι αρκετή για να ζήσουμε σωστά. Αν εμπιστευθούμε μόνο τη νοημοσύνη μας, ο Θεός μας 'εγκαταλείπει': "Βγάλτε τα πέρα μόνοι σας, αφού τα ξέρετε όλα". Αν θέλουμε να Τον ακολουθήσουμε και να συμμορφωθούμε με κάποιον λόγο, ακόμη κι αν αυτός μας φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι είναι αντίθετος στην κοινή λογική, αν έχουμε εμπιστοσύνη σ' Αυτόν, ο Ίδιος ο Θεός θα τακτοποιήσει τα πράγματα με έναν τρόπο θετικό για μας. Έτσι, θα είναι φρόνιμο να μην έχουμε υπερβολική εμπιστοσύνη στη δική μας νοημοσύνη. Το μυστήριο της υπακοής είναι αληθινά μια πλευρά από τις πιο σοβαρές, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να φθάσουμε στη σωτηρία μας, όντως έτοιμοι, όπως λέει η προσευχή, να λέμε: "Γενηθήτω το θέλημά Σου".
[Γέροντος Σωφρονίου, ομιλίες υπό έκδοση]

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

Λογισμοί και προσευχή‘Όταν ένας λογισμός μας εγγίσει, αν έχουμε την πληροφορία ότι δεν αρμόζει με το πνεύμα του Ευαγγελίου, αρνούμαστε να τον δεχθούμε. Είναι καλύτερα να μη κάνουμε διάλογο με τους λογισμούς, αλλά να τους διώχνουμε.
…Μόλις κάποιος αρχίζει να προφέρει το Όνομα του Χριστού, ένα πλήθος λογισμών επιτίθεται. Συνήθως αυτές οι επιθέσεις αποκαλύπτουν το περιεχόμενο του είναι μας. Κατά την ώρα της προσευχής αγωνιζόμαστε ενάντια σε όλες τις εικόνες, όλα τα πάθη και τις μέριμνες, για να προφέρουμε το όνομα του Χριστού με καθαρό νου.
            …Αν κάποιος δεχθεί επίθεση λόγω ελλείψεως συμπάθειας προς κάποιον, η καλύτερη μέθοδος είναι να μη σκέπτεται γι’ αυτό, αλλά να προσεύχεται. Έτσι, ούτε η εικόνα του άλλου προσώπου ούτε ο τρόπος εκδίκησης ούτε η αιτία αυτής της αντιπάθειας θα βρίσκονται μπροστά του. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με το να μη δεχόμαστε την εικόνα του πάθους αυτού, μπορούμε να υπερβούμε το πάθος του μίσους’. 
 [Γέρων Σωφρόνιος, ομιλίες υπό έκδοση]