Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023

Αυτοκατάκριση

«Οι άνθρωποι όλο και περισσότερο αδυνατούν να συμβιώσουν αρμονικά. Και αυτό, διότι σύμφωνα με τα πρότυπα αυτού του κόσμου η ανάληψη του πταίσματος ισοδυναμεί με αδυναμία. Όλοι γυρεύουν να ενοχοποιήσουν αποδιοπομπαίους τράγους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όμως καθημερινά διαπιστώνουμε να πραγματοποιείται αυτό, για το οποίο προειδοποίησε ο Απόστολος: «Ει αλλήλους δάκνετε και κατεσθίετε, βλέπετε μη υπ’ αλλήλως αναλωθήτε». Η ειρήνη και η ομόνοια αποκαθίστανται, όταν ο καθένας κατηγορεί μόνο τον εαυτό του· όταν βλέπει τα δικά του σφάλματα και αγωνίζεται να τα διορθώσει. Τότε η αυτοκατάκριση δεν είναι αδυναμία, αλλά ταπεινή ανδρεία που ενισχύει τον άνθρωπο στην παράστασή του ενώπιον του Θεού».

[Αρχιμ. Ζαχαρία. Η προσευχή ως ατελεύτητη δημιουργία. Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ 2022, σελ. 22]

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

Χριστός και θέωση

'Στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού ιερουργήθηκε η ένωση Θεού και ανθρώπου, και άνοιξε πάλι η οδός της θεώσεως του ανθρώπου. Ο Άγιος [Γρηγόριος ο Θεολόγος] μας προτρέπει: "Ας γίνουμε όπως ο Χριστός, επειδή και Χριστός έγινε όπως εμείς. Ας γίνουμε θεοί για χάρη Του, επειδή κι Εκείνος έγινε άνθρωπος για χάρη μας... Έλαβε μορφή δούλου για να απολαύσουμε εμείς την ελευθερία. Κατέβηκε, για να υψωθούμε... Υπέμεινε ατιμώσεις, για να μας δοξάσει. Πέθανε, για να μας σώσει, και ανέβηκε στον ουρανό, για να μας ελκύσει προς τον εαυτό Του, εμάς που βρισκόμασταν πεσμένοι κάτω εξαιτίας της αμαρτίας". Μετά την ενανθρώπηση του Χριστού, ο άνθρωπος έχει και πάλι τη δυνατότητα να γίνει κατά χάριν Θεός'.

[Ιερομ. Γρηγορίου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Άγιον Όρος 2022, σελ. 210]