Σάββατο 22 Αυγούστου 2020

Συνεργία«Η Τριαδική Θεότητα μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορούσε επομένως να δημιουργήσει για τον Ιησού σάρκα εκ του μηδενός, όπως ‘εποίησε δερματίνους χιτώνας’ για τους Πρωτοπλάστους. Στην περίπτωση όμως της Ενσαρκώσεως ο Θεός χρησιμοποιεί και τον άνθρωπο σαν εργαλείο Του. Υψώνει τον άνθρωπο στην τιμή και την αξία του συνεργού. Η συνεργία της Θεοτόκου επομένως είναι υψίστη τιμή για τον άνθρωπο, αλλά και ακατάληπτη συγκατάβαση του Θεού. ‘Τον Θεό, για να φανερώσει την χρηστότητά Του, μόνη από όλα τα όντα τον εβοήθησε η Παρθένος… Ο Θεός… δεν βρήκε απλώς ένα όργανο που ταίριαζε κατά πάντα στον σκοπό Του, αλλά έναν ικανότατο συνεργάτη, την μακαρία Παρθένο, κι έτσι φανέρωσε τον εαυτό Του’… Η Θεοτόκος κατέχει την πρώτη θέση στην τιμητική παράταξη των συνεργών της Τριαδικής Θεότητος στο σχέδιο και το έργο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και την ανακαίνιση του σύμπαντος κόσμου».

[Επισκόπου Ευθυμίου Στυλίου. Η Πρώτη. Θεομητορικό ημερολόγιο. 
Εκδόσεις Σήμαντρο, Αθήνα 1980, σελ. 192-193]

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020

Ο λόγος του Θεού


«Αν κάποιος είχε τη δυνατότητα να βγει λίγο από όλη αυτή την κόλαση μέσα στην οποία βρισκόμαστε όλοι μας και να δει τα πράγματα λίγο έξω από αυτή την κόλαση, τι έχει να δει και τι έχει να πει! Όχι απλώς μόνο για την τυραννία στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι, για το όλο κακό στο οποίο βρίσκονται οι άνθρωποι, αλλά και για το ότι, ενώ κάνουν τον έξυπνο, ενώ κάνουν τον σοφό, κάνουν ότι τα ξέρουν όλα, ότι έχουν καλή διάθεση και τάχα φροντίζουν, προσπαθούν έτσι ή αλλιώς να βελτιώσουν τη ζωή, δεν θέλουν να δουν και να καταλάβουν αυτό το απλό: Ότι η ανθρωπότητα είναι υπό την επήρεια αυτής της καταστάσεως, είναι βουλιαγμένη μέσα σ’ αυτήν την κατάσταση που δημιουργήθηκε καθώς οι πρώτοι άνθρωποι, αλλά μαζί τους και όλοι εμείς οι άλλοι παύσαμε να ακούμε τον λόγο του Θεού, παύσαμε να δεχόμαστε τον λόγο του Θεού, να τηρούμε τον λόγο του Θεού και -- το καταλαβαίνουμε δεν το καταλαβαίνουμε, το ομολογούμε δεν το ομολογούμε -- ακούμε τις εισηγήσεις του διαβόλου και τηρούμε αυτές τις εισηγήσεις. Αυτό δεν θέλουμε να το δούμε».

[π. Συμεών Κραγιοπούλου. Συνάξεις Δεκαπενταυγούστου Α΄. 
Πανόραμα 1998, σελ. 114]