Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022

Ο θρόνος του Χριστού

 «Έχουμε στη διάθεσή μας τον θρόνο του Χριστού [Εβρ. 4:16]. Ο θρόνος αυτός κάποια μέρα θα γίνει θρόνος κρίσεως· τώρα όμως είναι θρόνος χάριτος. Αγάπη, συμπάθεια, έλεος και ευσπλαχνία πηγάζουν από αυτόν. Η πεποίθηση αυτή διώχνει κάθε απελπισία και απόγνωση για τη σωτηρία μας. Γιατί στον θρόνο αυτό μπορούμε να πλησιάζουμε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, βέβαιοι ότι θα βρούμε κατανόηση. Είμαστε αμαρτωλοί και έχουμε ανάγκη ελέους· είμαστε αδύνατοι και έχουμε ανάγκη στηρίξεως και ενισχύσεως. Δεν περνά ημέρα της ζωής μας που να μην έχουμε ανάγκη συγχωρήσεως και στηρίξεως. Και πού αλλού θα τα βρούμε αυτά παρά στον θρόνο της χάριτος του Κυρίου μας; Αν ο θρόνος αυτός δεν υπήρχε και δεν ήταν τόσο προσιτός σε όλους, θα είχαμε κάποιο λόγο να παραπονεθούμε για την καταδίκη μας. Τώρα όμως ο θρόνος υπάρχει, και θα είμαστε αδικαιολόγητοι αν αμελήσουμε να προσέλθουμε. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με θάρρος τον θρόνο αυτό. ας τον πλησιάζουμε με την προσευχή, με τη μετάνοια και την εξομολόγηση, με την κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού. Ας πλησιάζουμε ενόσω ο θρόνος είναι θρόνος χάριτος· θα είναι πολύ αργά για μας όταν θα γίνει θρόνος κρίσεως».

[π. Κων. Παπαγιάννη. Ομιλίες στην προς Εβραίους επιστολή (ανέκδοτες)]