Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022

Χριστός και σωτηρία

 

«Στον Χριστό βρίσκεται η σωτηρία κάθε προσώπου, σε Αυτόν η σωτηρία των συναθροισμένων στο όνομά Του ομάδων, όπως και ολοκλήρων λαών και του σύμπαντος κόσμου. Δεν υπάρχει, και δεν μπορεί να υπάρξει κατάσταση, στην οποία δεν μπορεί Αυτός να σώσει. Μιλώντας έτσι δεν εννοούμε ότι οπωσδήποτε θα θεραπεύσει κάθε ασθένεια ή ότι θα λυτρώσει από οποιαδήποτε συμφορά – φυσική, υλική ή ηθική – από καταπιέσεις και γενικά από καθετί που συνήθως θεωρείται ζημία ή όλεθρος, παρόλο που και όλα αυτά είναι στα χέρια Του. Η αυθεντική σωτηρία έγκειται στο να παραμείνουμε σταθεροί στην αγάπη Του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, όπως και ο Ίδιος ‘τετήρηκε τὰς ἐντολὰς τοῦ Πατρός Αὐτοῦ καὶ μένει Αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ’».

 [Άγ. Σωφρονίου Αθωνίτου. Οψόμεθα τον Θεόν καθώς εστι. Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ 2009, σελ. 96]