Σάββατο 23 Μαΐου 2015

Κάλλος


‘Στον αιώνα μας εξαφανίσθηκε το πνεύμα, χάθηκε η αίσθηση του κάλλους, ακόμη και αυτή η έννοια του ‘κάλλους’ έγινε ασαφής, ακατανόητη, εξαιτίας βεβαίως της λατρείας της ‘ασχήμιας’. Στον καιρό μας, κατά παράδοξο τρόπο, όσο φοβερότερη είναι η ασχήμια, τόσο οικειότερη στην ψυχή του θεατή ή του ακροατή γίνεται. Η αρχαία λατρεία του κάλλους και της αρμονίας έγινε ακατανόητη για τους νέους ανθρώπους’.

[Γέρων Σωφρόνιος. Γράμματα στη Ρωσία, σελ. 192]