Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

Πνευματική πατρότητα

  «Ο θεσμός της πνευματικής πατρότητος δόθηκε από την Εκκλησία ως δοχείο, μέσα στο οποίο περιέχεται το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Τόσο το δοχείο όσο και το περιεχόμενό του είναι απαραίτητα, διότι αφενός χωρίς το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος δεν καταξιώνεται ο θεσμός, και αφετέρου χωρίς τον θεσμό, δηλαδή χωρίς το δοχείο, δεν μπορεί να αποθησαυρισθεί το χάρισμα. Ο πνευματικός οδηγός είναι συνεργός στο να γνωρίσει ο πιστός το θέλημα του Θεού και να αυξηθεί στην πνευματική ζωή, έως ότου επιτύχει τον σκοπό της τελειώσεώς του ως προσώπου».

  [Αρχιμ. Ζαχαρία. Άνθρωπος, ο στόχος του Θεού. 

Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ 2019, σελ. 241].