Κυριακή 28 Απριλίου 2019

Εμπιστοσύνη


"Περιμένει ο Θεός από τον κάθε άνθρωπο να αρνηθεί την ανθρώπινη περιέργεια, τη δειλία, την ολιγοπιστία, το να θέλει ο άνθρωπος κάτι να δει, κάτι να ακούσει, κάτι να καταλάβει, από κάπου να πιαστεί και ύστερα να πιστέψει. Ναι, ο Θεός περιμένει να απαγκιστρωθεί από όλα αυτά ο άνθρωπος και να εμπιστευθεί στον Θεό, μόνο και μόνο για τον Θεό, για την αγάπη του. Έπειτα ο Θεός ανταποκρίνεται με την αγάπη του στη ζήτηση αυτή του ανθρώπου, στην πίστη αυτή του ανθρώπου, και γεμίζει τον άνθρωπο με την παρουσία του".

[π. Συμεών Κραγιοπούλου. Μέσα στην έρημο του κόσμου. 
Πανόραμα Θεσσαλονίκης 2009, σ. 62]

Κυριακή 7 Απριλίου 2019

«Ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος»


«Αυτό που εξετάζει ο Θεός δεν είναι η εξωτερική εντύπωση που δίνουμε, αλλά η πραγματική εσωτερική μας κατάσταση, όχι το φαίνεσθαι αλλά το είναι, «ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος». Διότι οι άνθρωποι είμαστε στην πραγματικότητα αυτό που κρύβουμε μέσα μας. Εκεί, στα αθέατα από τα μάτια των άλλων βάθη της υπάρξεώς μας κρύβεται η αληθινή αγάπη, εκεί και οι κακίες. Εκεί η χαρά για την προκοπή των αδελφών μας, εκεί και η ζήλεια. Εκεί ο αγώνας για την καθαρότητα της ψυχής, εκεί και οι συγκαταθέσεις στους πονηρούς  και εφάμαρτους λογισμούς, που μολύνουν την ψυχή. Στα βάθη της καρδιάς μας κυριαρχούν οι διαθέσεις της πλεονεξίας, της κενοδοξίας, της φιλοπρωτίας, κάθε μορφής εγωισμού. Εκεί, μετά από πολλούς και αιματηρούς αγώνες, θα κατοικήσει η ταπείνωση, που δεν αποδεικνύεται από μια συνεσταλμένη συμπεριφορά και απλή εξωτερική εμφάνιση, αλλά εξαρτάται από τα φρονήματα και τις εσωτερικές διαθέσεις, είναι κατάσταση της καρδιάς. «Μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ», είπε ο Κύριος».

 [Αρχιμ. Αστερίου Χατζηνικολάου. «Αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα».
Εκδόσεις Ο Σωτήρ 2018, σελ. 113]