Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016

Αγιασμός


Όπως η παρουσία του Χριστού αγιάζει το περιβάλλον, έτσι και η παρουσία ενός αληθινού Χριστιανού αγιάζει τον στενό ή τον ευρύτερο κύκλο του. Αυτός ο αγιασμός δεν συντελείται κατά μαγικό τρόπο. Έχει σχέση:
  • Με τη ζωή, που είναι προσεκτική και λάμπει "πάσι τοις εν τη οικία"
  • Με την προσευχή, που περιλαμβάνει όλους τους συγγενείς και φίλους
  • Με τη συμπεριφορά, που κάθε λόγος της είναι "άλατι ηρτυμένος"
  • Με τη χάρι του Θεού, ο οποίος κάνει "μικρά ζύμη" να ζυμώση "όλον το φύραμα".
[Αρχ. Δανιήλ Αεράκη. Η Α΄ προς Κορινθίους Επιστολή 
του Αποστόλου Παύλου, 2003. Σελ. 247]