Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

Επίκαιρο


«Δει τον αγαθόν άνδρα παυόμενον της αρχής μη πλουσιώτερον, αλλ’ ενδοξότερον γεγονέναι» 

[Βίας ο Πριηνεύς]

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

Ισόβιος μαθητεία«Δεν είμαι άξιος να σε συμβουλεύσω. Απλώς σου λέγω ό,τι λέγω και στον εαυτό μου. Είμαστε κ’ οι δυο μαθητευόμενοι. Ο ένας περισσότερο καιρό από τον άλλον. Αυτή η μαθητεία δεν τελειώνει ποτέ, μέχρι γήρατος. Όποιος μαθητής στην τέχνη μας πει ότι τελείωσε τα μαθήματά του και πήρε απολυτήριο, αυτός είναι χαμένος και ανάξιος εργάτης του αμπελώνος. Η ζωή μας και η χαρά μας είναι αιωνίως να ερευνούμε, και να λέμε στο τέλος “αχρείοι δούλοι και αμαθείς τεχνίται εσμέν”. Όταν παύσει ο έρωτάς μας προς αυτά τα έργα και πούμε πως γινήκαμε τέλειοι, παύουμε κιόλας να ζούμε πνευματικά, δηλαδή με ταπείνωση».

[Φ. Κόντογλου, επιστολή στον Ε. Μαυρικάκη 11/9/1955, αντιγραφή από Π. Β. Πάσχο]

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012

Νόμος


"Ο νόμος αποτελεί την επίσημη έκφραση της λαϊκής βούλησης στη Δημοκρατία. Η μη εφαρμογή του αποτελεί την ύψιστη προσβολή της, καθώς και των αξιών που αυτή εκφράζει."

[Γ. Σταυρόπουλος. Επιβράβευση και τιμωρία στο Δημόσιο. Καθημερινή 8/9/2012]