Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

Χριστός και θέωση

'Στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού ιερουργήθηκε η ένωση Θεού και ανθρώπου, και άνοιξε πάλι η οδός της θεώσεως του ανθρώπου. Ο Άγιος [Γρηγόριος ο Θεολόγος] μας προτρέπει: "Ας γίνουμε όπως ο Χριστός, επειδή και Χριστός έγινε όπως εμείς. Ας γίνουμε θεοί για χάρη Του, επειδή κι Εκείνος έγινε άνθρωπος για χάρη μας... Έλαβε μορφή δούλου για να απολαύσουμε εμείς την ελευθερία. Κατέβηκε, για να υψωθούμε... Υπέμεινε ατιμώσεις, για να μας δοξάσει. Πέθανε, για να μας σώσει, και ανέβηκε στον ουρανό, για να μας ελκύσει προς τον εαυτό Του, εμάς που βρισκόμασταν πεσμένοι κάτω εξαιτίας της αμαρτίας". Μετά την ενανθρώπηση του Χριστού, ο άνθρωπος έχει και πάλι τη δυνατότητα να γίνει κατά χάριν Θεός'.

[Ιερομ. Γρηγορίου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Άγιον Όρος 2022, σελ. 210]

Δεν υπάρχουν σχόλια: