Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

Επίκαιρες υπομνήσεις

«Πάντες οι λαβόντες μάχαιραν εν μαχαίρα αποθανούνται».

[Ματθ. κστ’ 52]

«Ει τις εις αιχμαλωσίαν απάγει, εις αιχμαλωσίαν υπάγει. Ει τις εν μαχαίρα αποκτέννει, δει αυτόν εν μαχαίρα αποκτανθήναι».

[Αποκ. ιγ’ 10]

Δεν υπάρχουν σχόλια: