Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Εξαπάτηση και αλήθεια


‘During times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act’.


‘Σε καιρούς παγκόσμιας εξαπάτησης, το να λες την αλήθεια γίνεται επαναστατική πράξη’

[George Orwell]

Δεν υπάρχουν σχόλια: