Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2009

Μια θέση στον κόσμο


Η θέση μας ως Χριστιανών δεν είναι μέσα στην ασφάλεια των χριστιανικών μας κοινοτήτων, αλλά μέσα στη θύελλα που πρέπει να κοπάσει. στην καρδιά της σήψης που πρέπει να αναχαιτιστεί. στην καρδιά της απόγνωσης, εκεί που πρέπει να μεταφέρουμε την ελπίδα που υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη ελπίδα. Φως που σχίζει τα σκοτάδια, να ποια είναι η κλήση μας, και η μορφή που βλέπουμε στην Κανά της Γαλιλαίας, τόσο ήσυχη και ειρηνική, είναι ανοιχτή προς όλες τις τραγωδίες του κόσμου, προς όλα τα γεγονότα, μικρά ή μεγάλα, από αυτά που συμβαίνουν σε μια οικογένεια μέχρι μια διεθνή σύγκρουση.

[Anthony Bloom, Ο Ευάλωτος Θεός, Εκδόσεις Εν Πλώ, Αθήνα 2008]

Δεν υπάρχουν σχόλια: