Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018

Ο αληθινός Θεός


"Ο Χριστός δεν ήλθε στη γη διότι οι άνθρωποι ήταν άθρησκοι και άθεοι. Ήρθε για να αποκαλύψει στο πρόσωπό Του τον αληθινό Θεό. Μετά την ενανθρώπηση του Χριστού, δεν υπάρχει έξω απ' Αυτόν Θεός. Όποιος δεν αναζητεί τον Θεό στο πρόσωπο του Χριστού, δεν έχει Θεό. Είτε πιστεύει σε Θεό είτε όχι, βρίσκεται σε πλάνη, και ο Θεός στον οποίο πιθανόν πιστεύει είναι δικό του κατασκεύασμα". 

[π. Συμεών Κραγιοπούλου. Θέλεις να αγιάσεις; Ομιλίες σε εορτές αγίων - Οκτώβριος.  
Πανόραμα Θεσσαλονίκης 2018, σελ. 268]

Δεν υπάρχουν σχόλια: